Mikulášska členská schôdza 9.12.2019

 09.12.2019

Členovia ZO Kysak Jednoty dôchodcov na Slovensku sa zišli na svojej tradičnej Mikulášskej schôdzi dňa 9.12.2019. Program znovu spestrili  Kysackí harmonikári a ženská spevácka skupina Vrecenko samými novými pesničkami.