Plánované prerušenie distribúcie elektriny

 18.05.2020

Plánované prerušenie distribúcie elektriny:

OBEC KYSAK v úseku: celé chatové lokality Kysak - Lazy, Kysak - Horec, Trebejov - Lazy

termínoch
18.máj 2020 od 08:20 h do 15:30 h
19.máj 2020 od 08:00 h do 15:30 h
25.máj 2020 od 08:00 h do 15:30 h
26.máj 2020 od 08:00 h do 15:30 h

OBEC KYSAK v úseku: Kysak č.d. 777,778, č. parcely 613/6, 613/7, 613/8, chatová lokalita Koziny IV
v termíne 5. jún 2020 od 08:00 h do 15:30 h