Plánované prerušenie distribúcie elektriny

 18.07.2020

Plánované prerušenie distribúcie elektriny:

OBEC KYSAK v úseku:

od č.d. 232 po č.d. 237,

od č.d. 239 po č.d. 257,

od č.d. 259 po č.d. 296,

od č.d. 307 po č.d. 320,

č.d. 326, 329, 331, 332, 333, 344,346, 347, 348, 402, 407, chatová lokalita Jelše v termíne

8. september 2020 od 08:00 h do 15:00 h

Plánované prerušenie distribúcie elektriny:

OBEC KYSAK v úseku:

od č.d. 232 po č.d. 237,

od č.d. 239 po č.d. 257,

od č.d. 259 po č.d. 296,

od č.d. 307 po č.d. 320,

č.d. 326, 329, 331, 332, 333, 344,346, 347, 348, 402, 407, chatová lokalita Jelše

v termíne

8. september 2020 od 08:00 h do 15:00 h

chatová lokalita Kysak Horáreň, chatová lokalita Kysak
Koziny 1,2,3, chatová lokalita Kysak Osada 025

v termínoch

22. september 2020 od 08:10 h do 16:30 h

23. september 2020 od 08:10 h do 16:30 h