Evidencia občanov v karanténe

 13.03.2020

Vážení spoluobčania v súvislosti so šírením koronavírusu vláda schválila vyhlásenie mimoriadnej situácie. 

Žiadame občanov,  ktorí sa vrátili z ohrozených krajín, alebo majú podozrenie, že sa mohli nakaziť a sú v povinnej alebo dobrovoľnej 14-dňovej karanténe, aby túto skutočnosť nahlásili zamestnancom obecného úradu.

Zoznam má neverejný a evidenčný charakter, aby sa mohli prijímať rýchlejšie opatrenia pri zhoršení situácie, aby mohli byť koordinovaní pracovníci Slovenskej pošty, kuriéri, a iných služieb,  ktorí by mohli prísť do styku s občanmi v karanténe. 

Telefónne čísla:       699 14 22,     729 05 91

Mobil:                        0905 837 036,    0915 922 698