Plánované prerušenie distribúcie elektriny

 15.04.2019

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

OBEC KYSAK v úseku:  celá chatová oblasť Horáreň  v termíne

2. máj 2019 od 08:00 h do 12:30 h

OBEC KYSAK v úseku: Kysak od č.d. 44 po č.d. 70, od č.d. 104 po č.d. 144, od č.d. 297 po č.d. 306, od č.d. 334 po č.d. 341, od č.d. 401, 411, 416, 418, 424, 432, obecný úrad, garáže pri č.d. 209, nové domy bez popisných čísel v danom úseku obce a

Hasičská zbrojnica, Kultúrny dom , Verejné osvetlenie, Dom smútku, Drobná Prevádzkareň, Stefano bar, Lorex - Kysak 148, v termíne

9. máj 2019 od 08:00 h do 12:30 h

OBEC KYSAK v úseku: Kultúrny dom, Stefano bar, Lorex - Kysak 148, Šatne FK a

 Kysak od č.d. 1 po č.d. 43, od č.d. 149 po č.d. 161:
10. máj 2019 od 08:00 h do 12:30 h