Plánované prerušenie distribúcie elektriny

 15.04.2019

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

2. máj 2019 od 08:00 h do 12:30 h:

celá chatová oblasť Horáreň 


3. máj 2019 od 08:10 h do 12:30 h:

Kysak od č.d. 71 po č.d. 103, od č.d. 350 po č.d. 386, od č.d. 389 po č.d. 395, č.d. 403,404,406,408,413,421, nové domy bez popisnýchčísel v danom úseku obce


9. máj 2019 od 08:00 h do 12:30 h:

Kysak od č.d. 44 po č.d. 70, od č.d. 104 po č.d. 144, od č.d. 297 po č.d. 306, od č.d. 334 po č.d. 341, od č.d. 401, 411, 416, 418, 424, 432, obecný úrad, garáže pri č.d. 209, nové domy bez popisných čísel v danom úseku obce a Hasičská zbrojnica, Kultúrny dom , Verejné osvetlenie, Dom smútku, Drobná Prevádzkareň, Stefano bar, Lorex - Kysak 148


10. máj 2019 od 08:00 h do 12:30 h:

Kultúrny dom, Stefano bar, Lorex - Kysak 148, Šatne FK a  Kysak od č.d. 1 po č.d. 43, od č.d. 149 po č.d. 161


30. máj 2019 od 08:10 h do 12:30 h:

celá chatová lokalita Sopotnica