Obnovenie vyučovania v ZŠ a MŠ Kysak od 1.6.2020

 26.05.2020

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 22.5.2020 Obec Kysak, ako zriaďovateľ,  s účinnosťou od  1.6.2020 obnovuje vyučovanie v Základnej  škole Kysak pre žiakov  1. – 5. ročníka a Materskej škole Kysak za podmienok uvedených v pokynoch.