Pozvánka na verejné zhromaždenie k IBV

 14.05.2019

Vážená majitelia parciel v lokalite JPÚ Močiare 2, pozývame Vás na

verejné zhromaždenie dňa 23. mája 2019 o 18:00 hod.

v sále Kultúrneho domu v Kysaku v  súvislosti s prejednaním možností ďalšej realizácie investičnej bytovej výstavby na ploche vytvorenej projektom Jednoduchých pozemkových úprav Močiare 2 v Kysaku.

Prosíme, nájdite si čas na prejednanie tejto dôležitej veci, od ktorej závisí ďalší rozvoj obec Kysak.