Kysačanka v Stratenej a v Telgárte

 10.07.2013

Na pozvanie starostky obce Stratená sa predstavila naša Kysačanka so svojim programom na slávnosti Dňu matiek 18.5.2013.
Hneď na ďalší deň dokázali so svojim všestranným repertoárom spievať v gréckokatolíckom chráme v Telgarte na Svätodušné sviatky.

Kysačanka – ženský spevácky zbor pri obci Kysak, je kultúrnou ozdobou obce od roku 1973.

Od roku 1989 zbor vedie pani Júlia Ráczová, v minulosti zbormajsterka v opere Štátneho divadla v Košiciach.

Počet členiek je 15.

Kysačanka môže poskytnúť svoj program na rôzne akcie - sobáše, privítanie novorodencov, smútočné obrady, politicko-spoločenské podujatie, športové stretnutia, vianočné a veľkonočné koncerty a ostatné ekumenické slávnosti.

Kysačanka koncertovala v mnohých domovoch dôchodcov, detských zariadeniach a podobne.

Kysačanka vydala 2 CD svojho repertoáru v roku 2003 a 2011.

Prípadný záujem o nevšedné spevy Vám umožní kontakt cez Obecný úrad v Kysaku.

Telefónne číslo: 055/69 91 422