Prezentácia knihy KYSAČANKA

 30.09.2015

Obec Kysak a členky ženského speváckeho zboru Kysačanka

Vás srdečne pozývajú na prezentáciu knihy

KYSAČANKA
autorky Ľudmily Čopovej


spojenú s oslavou Mesiaca úcty k starším

dňa 17. októbra 2015
so začiatkom o 15:00 hodine


v spoločenskej sále kultúrneho domu v Kysaku

Kysačanka – ženský spevácky zbor pri obci Kysak, je kultúrnou ozdobou obce od roku 1973.

Od roku 1989 zbor vedie pani Júlia Ráczová, v minulosti zbormajsterka v opere Štátneho divadla v Košiciach.

Počet členiek je 15.

Kysačanka môže poskytnúť svoj program na rôzne akcie - sobáše, privítanie novorodencov, smútočné obrady, politicko-spoločenské podujatie, športové stretnutia, vianočné a veľkonočné koncerty a ostatné ekumenické slávnosti.

Kysačanka koncertovala v mnohých domovoch dôchodcov, detských zariadeniach a podobne.

Kysačanka vydala 2 CD svojho repertoáru v roku 2003 a 2011.

Prípadný záujem o nevšedné spevy Vám umožní kontakt cez Obecný úrad v Kysaku.

Telefónne číslo: 055/69 91 422