Plánované prerušenie distribúcie elektriny

 12.11.2020

Plánované prerušenie distribúcie elektriny:

OBEC KYSAK v úseku:

chatová lokalita Kysak Horáreň, chatová lokalita Kysak
Koziny 1, 2,3, chatová lokalita Kysak Osada 025

v termínoch

1. december 2020 od 08:00 h do 16:30 h

2. december 2020 od 08:00 h do 16:30 h