Oznamy OcÚ

Úradná tabuľa

Názov Popis Dátum
Verejná vyhláška VSD na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov 16.04.2024
Oznámenie zámeru na prenájom časti pozemku formou obchodnej verejnej súťaže p.č. 365/1 16.04.2024
Rozpočtové opatrenie obce Kysak č. 2 na rok 2024 - 16.04.2024
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväzné nariadenie obce Kysak č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kysak zber pneumatík 16.04.2024
Rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2024 - 02.04.2024
Generované portálom Uradne.sk

Kultúra

Šport

Cirkevné oznamy

Jednota dôchodcov

Výberové konania

Kysacké firmy a živnostníci

Psia karanténa