Oznamy OcÚ

Úradná tabuľa

Názov Popis Dátum
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kysak č. 3/2023 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní pozemných stavieb v obci Kysak Schválené OZ 27.11.2023 28.11.2023
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kysak č. 2/2023 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Kysak Schválené OZ 27.11.2023 28.11.2023
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kysak č. 1/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kysak Schválené OZ 27.11.2023 28.11.2023
Verejná vyhláška - Mirga L. Verejná vyhláška - Mirga L. 24.11.2023
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania. výrub 2 ks stromov – smrekovec opadavý 22.11.2023
Generované portálom Uradne.sk

Kultúra

Šport

Cirkevné oznamy

Jednota dôchodcov

Výberové konania

Kysacké firmy a živnostníci

Psia karanténa