Oznamy OcÚ

Úradná tabuľa

Názov Popis Dátum
Stgavebné povolenie „Kysak Brezie - rozšírenie NN“ Verejná vyhláška 16.05.2024
Integrovaná územná stratégia KSK 2022-2030 14.05.2024
PHSR KSK roky 2023 - 2027 14.05.2024
Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. Výstavba cyklistickej dráhy PUMPTRACK 14.05.2024
Dodatok č.2 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kysak - 10.05.2024
Generované portálom Uradne.sk

Kultúra

Šport

Cirkevné oznamy

Jednota dôchodcov

Výberové konania

Kysacké firmy a živnostníci

Psia karanténa