História

Niečo z histórie obce

Dedina Kysak vznikla pravdepodobne po roku 1289. Z listiny z roku 1289 o rozdelení majetku Petra z Drienova medzi jeho 5 synov, kde najstarší syn Juraj dostal medzi iným aj územie dnešného Kysaku, sa ešte v tom čase nespomína obec.
Prvá zmienka o Kysaku je v listine o deleni hradu a panstva Drienov medzi potomkov Juraja v roku 1335 pod menom Kuzek.
Kysak pre svoju dobrú polohu pri Hornáde sa stal obľúbeným miestom pánov z Drienova a tak si tu vystavali kúriu, v ktorej sa zdržiavali viac, ako na hrade Drienov. Ten bol postavený ako obranný hrad, teda neposkytoval toľko pohodlia ako iné vtedajšie hrady. Neskôr si postavili hrad v Kysaku, o ktorom je prvá zmienka z roku 1423, ktorý neskôr spustol a jeho múry sa zrútili. Príčinou bolo, že panstvo z Drienova vymrelo a noví vlastníci hradu z Ploského a Žehne mali vlastné sídla.

Vývin Kysaku

V roku 1335 sa v listinách dozvedáme, že v tom čase už bol v Kysaku postavený kostol. Farnosť sa uvádza aj v pápežských desiatkoch z rokov 1332 - 1337. V tomto období tu tiež bol postavený most cez rieku Hornád.
V roku 1427 boli tunajší sedliaci zdanení od 15 port (porta - daňový základ, z ktorého sa vyrubovala daň), teda Kysak bol stredne veľkou dedinou. Neskôr sedliaci stratili časť pozemkov a v roku 1567 už daň bola od 4,5 port. V tom čase hospodárili 3 domácnosti na celých a 5 domácností na polovičných usadlostiach. Mimo sedliakov tu žili 4 želiarske usadlosti.

Kysak v SNP 

2. svetová vojna zasiahla Kysak najmä v období SNP. Hlavnú úlohu zohrala kysacká železničná stanica. Tu na 13. koľaji mal stanovisko nemecký pancierový vlak. Partizáni ho už dlhší čas pred vypuknutím SNP ostreľovali, raketovými strelami osvetľovali objekty v železničnej stanici, vyhadzovali mosty a trať. Dňa 31.8.1944 navštívila stanicu skupina partizánov v preoblečení za železničiarov. Zistili silu nemeckej posádky.
Večer v ten istý deň boli slovenskí vojaci, ktorí tu vykonávali strážnu službu, odzbrojení a zhromaždení v reštauračnej miestnosti, strážení nemeckými vojakmi.
Ráno 1. 9. 1944 o 5:30 došlo k boju o stanicu medzi partizánmi a nemeckými vojakmi.
20. 12. 1944 o 8:00 bola stanica a obec Kysak bombardovaná. 24. 12. 1944 o 19:00 bola výbuchmi ničená stanica. V tom čase bola obec zničená až na 70%. 8. 5. 1948 bola na stanici v Kysaku odkrytá pamätná tabuľa obetiam 2. svetovej vojny.