Komisie pri OZ

Komisia rozpočtová, finančná a správy majetku štatút

predseda: Ing. Marko Franko

členovia:


Komisia stavebná, sociálna a verejného poriadku štatút

predseda: Ing. Silvia Kováčová

členovia:


Komisia vzdelávania, kultúry a športu štatút

predseda: Marek Bašista

členovia:


Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa zákona č. 357/2004 Z.z.

predseda: Jaroslav Kollár

           členovia: