Hlásenie porúch

Vodovod a kanalizácia: 

VVS, a.s. Košice, závod Košice, tel.: 055/ 7952 420


Plyn: 

SPP distribúcia, tel.: 0850 111 727


Elektrina:

VSD, a.s. Košice, tel.: 0800 123 332


Pevná telefónna linka a internet:

Slovak Telekom, tel.: 0800 123 777

ANTIK Telecom, s. r. o., 055/ 30 12345


Verejné osvetlenie a rozhlas:

Obecný úrad Kysak, tel.: 055/ 6991 422, e-mail: podatelna@kysak.sk