Železnica - grafikón Kysak

Nájdi spojenie

História

Koncesiou z 26. 6. 1866 bola povolená výstavba Košicko - Bohumínskej železnice, ktorú si vyžiadala revolúcia v priemyselnej a poľnohospodárskej výrobe, rozvoj obchodu a ťažba uhlia a rudy... Trať z Košíc do Bohumína s odbočkou z Obišoviec (Kysaku) do Prešova bola štátom garantovaná spoločnosť. 1. 9. 1870 bola trať Košice - Kysak - Prešov v dĺžke 33 km odovzdaná do verejnej prevádzky. 18. 3. 1872 sa začala prevádzka aj na úseku Spišská Nová Ves - Kysak, s dĺžkou trate 67,6 km. V roku 1876 sa zlúčila s uhorskou časťou Prešovsko - Tarnovskej železnice. Na stavbe Košicko - Bohumínskej železnice pracovalo takmer 17 000 pracovníkov. Po dokončení patrila siedmim spoločnostiam, ktoré ju vystavali. Po vzniku 1. Československej republiky bola poštátnená. Postupne narastal význam tejto železnice a zároveň sa Kysak stal dôležitým železničným uzlom.


Kysacká železničná stanica


Slovenskí železničiari majú svoju patrónku

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí 1.októbra 2009 dekrétom potvrdila svätú Katarínu, alexandrijskú pannu a mučenicu, ako patrónku slovenských železničiarov u Boha, so všetkými liturgickými právami a výsadami, ktoré z toho vyplývajú. Dekrét podpísali prefekt kongregácie kardinál Antonio Canizares Llovera a sekretár dikastéria Joseph Augustine Di Noia, OP. Slávnostné vyhlásenie sa uskutočnilo v Dopravnom múzeu v Bratislave, v nedeľu 11. októbra 2009. O 8:00 h sa tu začnal Deň otvorených dverí s voľným vstupom a o 10:45 sa uskutočnila pontifikálna svätá omša, spojená s vyhlásením sv. Kataríny Alexandrijskej za patrónku slovenských železničiarov. Eucharistickej slávnosti predsedal trnavský arcibiskup.

Mons. Róbert Bezák. Dana Jacečková
snímka Peter ZimenSocha patrónky slovenských železničiarov aj na Železničnej stanici Kysak

Tento symbol spolupatričnosti, pevnosti v živote a rozhodnosti pri výkone povolania v službe svojmu národu pre slovenských železničiarov bol slávnostne osadený dňa 21.11.2009 aj na Železničnej stanici Kysak. Svätú omšu v kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Kysaku celebroval biskup J.E. Mons. doc. ThDr. PhDr.  Stanislav Stolárik PhD.