Pozemkové úpravy Močiare 2

Výstavba IBV Skalica:
Pozemkové úpravy Močiare 2: