Pozemkové úpravy Močiare 2

Výstavba IBV Skalica:

Pozemkové úpravy Močiare 2: