Dobrovoľný hasičský zbor

Na ustanovujúcej členskej schôdzi

17.3.2013 

obnovil svoju činnosť

Obecný hasičský zbor Kysak

Záujemcovia o členstvo OHZ sa môžu prihlásiť na čísle 0908973143

alebo e-mailom: dhz.kysak@centrum.sk

Historické fotografie hasičského zboru