Nové ihrisko pri horárni

 18.11.2019

Členovia Klubu orientačného behu Kysak a jeho sympatizanti tejto jesene zrekonštruovali ihrisko pri horárni - odstránili starý asfalt, vybudovali nové základy s odvodnením, položili nový betónový povrch a nové osvetlenie. Všetci pracovali bez nároku na odmenu. Obec Kysak finacovala iba materiál a špeciálne práce na novom betónovom povrchu.

Všetkým úprimne ďakujeme!