Beh Hornádskou dolinou - zrušený

 16.03.2020

Na základe nariadenia Ústredného krízového štábu SR vydal Úrad verejného zdravotníctva SR verejnú vyhlášku, kde podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy do 23.03.2020.

Keďže opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR môže byť predĺžené, Klub orientačného behu Kysak a Obec Kysak R U Š Í organizáciu pretekov BEH HORNÁDSKOU DOLINOU, ktoré sa mali uskutočniť v termíne 5.4.2020 v Kysaku.

BEH HORNÁDSKOU DOLINOU sa v roku 2020 neuskutoční!

Klub orientačného behu Kysak, Obec Kysak