Beh Hornádskou dolinou 2021

 26.03.2021

Oznam ku konaniu pretekov

BEH  HORNÁDSKOU  DOLINOU 2021.

Vzhľadom na momentálnu epidemiologickú situáciu s COVID 19 a zákazom usporiadania hromadných športových podujatí:

Klub orientačného behu Kysak a Obec Kysak R U  Š Í organizáciu pretekov BEH HORNÁDSKOU DOLINOU, ktoré sa mali uskutočniť v termíne 11.4.2021 v Kysaku.

Prípadné konanie pretekov v náhradnom termíne bude oznámené podľa situácie a rozhodnutia štátnych úradov.

 Klub orientačného behu Kysak,  Obec Kysak