Katarínsky orienťak 2022

 25.11.2022

Organizátor: Klub OB Kysak, Obec Kysak
Termín: 27.11.2022 ( Nedeľa )
Centrum pretekov: Kysak – časť lúky vedľa bývalého Poľnohospodárskeho družstva.
Klasifikácia pretekov: preteky v orientačnom behu s určeným poradím kontrolných stanovíšť
Prezentácia: 27.11.2022 (nedeľa) 12:30 – 13:15 hod. v mieste pretekov
Štart 00: voľný od 13:00 do 14:00 hod., vzdialenosť 750 m, značený modrými stužkami
Mapa: LEMEŠ 1:5000