Katarínsky orienťak 2023

 14.11.2023

Organizátor: Klub OB Kysak, Obec Kysak
Termín: 25.11.2023 ( Sobota)
Centrum pretekov: Kysak – časť lúky vedľa bývalého Poľnohospodárskeho družstva.
Klasifikácia pretekov: preteky v orientačnom behu s určeným poradím kontrolných stanovíšť
Prezentácia: 25.11.2023 12:30 – 13:15 hod. v mieste pretekov
Štart 00: voľný od 13:00 do 13:50 hod.
Mapa: LEMEŠ 1:5000, e=5m, stav máj 2019 , autor: R. Slobodanyuk