Zmena úradných hodín Obecného úradu Kysak

 05.03.2021

Zmena úradných hodín Obecného úradu Kysak

Obecný úrad v Kysaku od 8.3.2021 bude pracovať v obmedzenom režime do odvolania - bude zavretý, vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu.

 Občania nás môžu kontaktovať:

E-mail:  

podatelna@kysak.sk

lenka.sokolova@kysak.sk

maria.maslejova@kysak.sk

telefón:

Obecný úrad :     055/6991 422,   0908 988 352

Matrika:        0907 136 112

 V prípade, že potrebujete doručiť na obecný úrad žiadosti, daňové povinnosti a pod., použite schránku pri vchode na úrad, alebo služby pošty.