Automatický externý defibrilátor v obci Kysak na stene Kultúrneho domu

 15.01.2024

Na základe výzvy Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky bola dňa 15.01.2024 0 15:25 hod. poskytnutá úspešná prvá pomoc vo vlaku na železničnej stanici Kysak.

Viac informácií o záchrane ľudského života sa dočítate v nasledovnom článku:

DRÁMA v Kysaku: Policajti vo VLAKU oživovali muža, starosta doniesol aj defibrilátor