Automatický externý defibrilátor v obci Kysak na stene Kultúrneho domu

 07.11.2023