Celoplošné testovanie obyvateľov v obci KYSAK

 28.10.2020

Celoplošné testovanie obyvateľov v obci KYSAK

Miesto testovania: PARKOVISKO PRED ZASADAČKOU - VCHOD OD POTOKA

Dátum testovania: sobota 31.10.2020 a nedeľa 1.11.2020

Čas testovania:     

07:00 hod. – 12:00 hod.    12:00 hod. – 13:00 hod. prestávka

13:00 hod. – 17:00 hod.  17:00 hod. – 18:00 hod. prestávka

18:00 hod. – 22:00 hod. – posledný odber 21:30 hod.

Čo si treba k testovaniu doniesť:

Občania od 15 rokov: občiansky preukaz  

Občania od 10 – 15 rokov: kartičku poistenca

Všetci občania: svoje telefónne číslo mobil alebo pevnú linku, ktoré je potrebné nahlásiť pri registrácii  spolu s občianskym preukazom.

Počas testovacích dní bude k dispozícii telefónne číslo 0905 837 036.

Stav čakajúceho radu na vstupe si môžete overiť na infokanáli obce, alebo tu (aktualizácia znovunačítaním stránky alebo klávesou F5)


02.11.2020

V našej obci počas víkendu v prvej vlne celoplošného testovania pracovali dva tímy, ktoré otestovali 1165 ľudí, z ktorých bol 1 pozitívny (z Košíc).

Chcem sa  poďakovať všetkým, ktorí svojím prístupom prispeli k úspešnosti tejto akcie: 

Zdravotníkom – doktorkám a sestričkám za citlivý a profesionálny prístup ku každému testovanému.

Dobrovoľným administratívnym pracovníkom, ktorí s plným nasadením pracovali na vstupe a výstupe odberných miest.

Zamestnankyniam obecného úradu, ktoré zabezpečili všetko potrebné a  boli ochotné prísť a postarať sa o dobrovoľníkov.

Dobrovoľným hasičom, ktorí pravidelne dezinfikovali priestory a zabezpečili osvetlenie.

Policajtom, ktorí pomáhali usmerňovať čakajúcich a dohliadali na poriadok.

Vojakom, za profesionálnu spoluprácu, s ktorými sme spoločne zabezpečovali celkovú organizáciu a koordináciu akcie a za jej 100% materiálne zabezpečenie. 

Technikom za programovú a materiálnu podporu pri online prenose čakajúceho radu v obecnej televízií a na web stránke obce.

Poslancom, ktorí postavili prístrešky a priestor na testovanie.

  Všetci za zaslúžili o to, že sa nám podarilo minimalizovať čakacie doby v radoch a zabezpečiť maximálnu bezpečnosť pre všetkých členov tímu, ako aj pre testovaných.

Veľká vďaka týmto úžasným ľuďom!

Ľubomír Krajňák, starosta obce Kysak