Plánované prerušenie distribúcie elektriny

 06.07.2022

Plánované prerušenie distribúcie elektriny v dňoch:

18.7. 2022 od 07:30 do 17:30

20.7. 2022 od 07:30 do 17:30

21.7. 2022 od 07:30 do 17:30

Zoznamy nehnuteľnosti v prílohách.