Plánované prerušenie distribúcie elektriny

 25.05.2021

Plánované prerušenie distribúcie elektriny v dňoch:

8.6. 2021 od 11:00 do 13:30

9.6. 2021 od 11:00 do 13:30

15.6.2021 od 08:00 do 16:30

Zoznamy nehnuteľnosti v prílohách.

a

OBEC KYSAK v úseku: chatová lokalita Kysak Horáreň, chatová lokalita Kysak
Koziny 1,2,3, chatová lokalita Kysak Osada 025
v termínoch
24. jún 2021 od 08:10 h do 16:30 h
25. jún 2021 od 08:20 h do 16:30 h