Oznámenie o prerušení - k prerušeniu nedôjde!

 03.08.2021

K prerušeniu distribúcie plynu nedôjde!

Spoločnosť SPP - distribúcia a.s. Bratislava, ako prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu, realizuje v mesiacoch 08-09/2021 rekonštrukčné práce na vysokotlakovom plynovode DN500 v lokalite Lemešany. Pri prepájacích prácach na rekonštruovanom plynovode DN500 dôjde k prerušeniu distribúcie zemného plynu v 3 obciach: Kysak, Obišovce a Trebejov, pričom k prerušeniu distribúcie plynu dôjde v termíne

od 17.8.2021 (od 9:00 hod) do 3.9.2021