Výsledky volieb do samosprávy obce Kysak v roku 2022

 29.10.2022

Výsledky volieb do samosprávy obce Kysak v roku 2022:

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov 1 200

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 361

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva  346

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce  275

Účasť 30,01%


Za starostu obce bol zvolený:
Ľubomír Krajňák, Ing.           Kresťanskodemokratické hnutie                   275 hlasov

Za poslancov boli zvolení:

  1. Marek Bašista               nezávislý kandidát                                      282 hlasov
  2. Jaroslav Kollár               nezávislý kandidát                                      230 hlasov
  3. Adam Porubčan            Kresťanskodemokratické hnutie                   217 hlasov
  4. Anna Dudrová               Kresťanskodemokratické hnutie                   212 hlasov
  5. Marko Franko, Ing.        Kresťanskodemokratické hnutie                   204 hlasov
  6. Miloš Dinda                  nezávislý kandidát                                      176 hlasov
  7. Beáta Székelyová         Kresťanskodemokratické hnutie                   174 hlasov
  8. Silvia Kováčová, Ing.      Kresťanskodemokratické hnutie                   159 hlasovNáhradníčka:

  1. Veronika Zohnová, Ing., PhD.     Kresťanskodemokratické hnutie         152 hlasov