Vyjadrenia k ťažbe dreva v k.ú. Kysak v roku 2022

 05.12.2022

Vyjadrenia k ťažbe dreva v k.ú. Kysak:

  V súvislosti s rozsiahlym výrubom v katastri obce Kysak sa množí množstvo protestných „akcií“ vo forme vylepovania plagátov, ohovárania a ničenia majetku. Vyzývame všetkých nespokojných a anonymov, aby sa informovali na týchto linkách:

  • podnety na neoprávnené výruby:  Zelená linka Ministerstvo životného prostredia SR,  t.č. 0800 144 440
  • orgán povoľujúci ťažbu: Okresný úrad Košice okolie, Hroncová 13, Košice,  t.č. 055/6004 177
  • majiteľ lesa: TOPFOREST Slovakia, s.r.o. , J. Kráľa 1023/86, Solčany,  t.č. 907 980 334
  • majiteľ lesa: LESY Slovenskej republiky, Lesný závod Svinica, 055 / 696 5762

Obec Kysak:

  • nie je účastníkom konaní pri schvaľovaní hospodárskych plánov na lesných pozemkoch a nevydáva povolenia, ani súhlasy na ťažbu,
  • nemá možnosť vyjadriť sa k nim a nie je informovaná o akýchkoľvek výruboch na lesných pozemkoch a nemá možnosť ich zastaviť!