Výzva č. 114/2020 - Terénne úpravy a oporný múr v športovom areáli

 26.02.2020

Obec Kysak  ako verejný obstarávateľ podľa § 7 odsek 1 písmeno b) ZVO, si Vás dovoľuje osloviť s Výzvou na predloženie ponuky na predmet zákazky  Terénne úpravy a oporný múr v športovom areáli“,  v rámci prieskumu trhu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Ukončené!


1 2 3 4 5 6 7 8 9