Výzva na predloženie ponuky na zákazku s názvom: „Trávenie voľného času v obci Kysak“

 13.07.2020

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon“) na zákazku s názvom: „Trávenie voľného času v obci Kysak“

1 2 3 4 5 6 7 8 9