Výzva č. 162/2023 - Oznámenie zámeru na prenájom majetku obce obchodnou verejnou súťažou

 06.04.2023