Oznámenie zámeru č. 162/2023 na prenájom majetku obce obchodnou verejnou súťažou

 06.04.2023

UKONČENÉ