Pracovná ponuka - upratovačka na plný úväzok v ZŠ Kysak

 02.09.2021

Pracovná ponuka ZŠ Kysak

Základná škola Kysak príjme

Upratovačku na plný úväzok

Dátum nástupu: 06.09.2021

Náplň (druh) práce: upratovanie priestorov v základnej škole a súvisiace práce podľa    pokynov nadriadeného

Požadované vzdelanie: základné vzdelanie

Kontakt: 055 /6991 412,  Mgr. Ondrej Krišanda - riaditeľ školy - 0917299139