Referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie

 08.11.2022