Referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie 2023

 08.11.2022

Výsledky referenda 2023 v obci Kysak

Počet voličov zapísaných v zozname voličov                     1200

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                     314

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24                 314

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny               0

Počet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov          314

Počet platných hlasovacích lístkov                                         313

Volebná účasť                                                                              26,17 %

Počet hlasov "ÁNO"       301

Počet hlasov "NIE"           12