Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

 24.03.2024

Pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024, ktoré sa uskutočnia dňa 23. marca 2024 a prípadné druhé kolo 06.apríla 2024 sú vytvorené dva volebné okrsky v obci Kysak:

Volebný okrsok č.1

volebná miestnosť: Zasadačka Obecného úradu Kysak - vchod od požiarnej zbrojnice.

Volebný okrsok č. 2

volebná miestnosť: Jedáleň Základnej školy Kysak Voliči budú zaradení do volebných okrskov podľa súpisného čísla.


2. kolo:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov       1159
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                797
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku       797
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov: 792
1. Ivan KORČOK, Ing. 461
2. Peter PELLEGRINI, Ing. 331

1.kolo:

Počet voličov zapísaných v zozname voličov       1177
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                704
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku       704
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov: 700
1. Andrej DANKO, JUDr.  -
2. Patrik DUBOVSKÝ, Mgr. 12
3. Krisztián FORRÓ 1
4. Štefan HARABIN 85
5. Ivan KORČOK, Ing. 379
6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr. 5
7. Ján KUBIŠ, Dr. h. c. Ing. 10
8. Igor MATOVIČ, Mgr. 18
9. Milan NÁHLIK, Mgr.  -
10. Peter PELLEGRINI, Ing. 190