Gašova vápenka | Krásy našej obce

Medzi významné a nezanedbateľné zamestnanie Kysačanov v minulosti patrilo ľudové pálenie vápna. Vápenkárstvo prevádzali spravidla bohatší gazdovia. Dodnes sú v okolí viditeľné stopy vápeniek, z ktorej najzachovalejšia je vápenka Ondreja Gaša na úpätí kopca juhozápadne od obce. Je nemým svedkom tradičného zamestnania starých Kysačanov.