Uvítanie detí narodených v roku 2019

 28.07.2020

Vzhľadom na obmedzenia z dôvodu koronavirusu sa nekonalo slávnostné uvítanie najmladších občiankov našej obce.

Pozývame na obecný úrad v Kysaku k symbolickému uvítaniu a prevzatiu darčaka obce rodičov detí, narodených v roku 2019:

Sofia  Pella
Nina  Prebiová
Daniela  Pivovarníková
Lucia  Kvaková
Richard  Golenya
Timon  Chovan
Michaela  Gregová
Lea  Fiľakovská
Amélia  Palenčárová
Olívia  Urbanová
Bakhita  Bol
Daša  Kvaková
Mateo  Pohl
Lea Martonová
Matej  Jurčák
Patrik  Mikita
Aurora  Lumnitzer
Juraj Buzogáň
Júlia  Kĺčová
Nella  Okrajková