Povodeň 2020

 15.10.2020

13.10.2020 - vyhlásený 3. SPA o 20:30, začali sa vykonávať zabezpečovacie práce s členmi DHZ, chatármi a dobrovoľníkmi z obce Kysak, výstavbou zábran proti vybreženiu rieky Hornád, vrecami s pieskom a povodňovými valmi. Majitelia nehnuteľností boli vyzvaní k odchodu z ohrozenej oblasti.

14.10. 2020 - po polnoci prietok Hornádu enormne stúpol a ráno je už zaplavených 5 chatových lokalít v katastri obce Kysak a nie je možný prístup k nehnuteľnostiam.

15.10.2020 - v poobedňajších hodinách pokles hladiny Hornádu o 30 cm, je možný prístup osobnými autami po ceste k zaplaveným nehnuteľnostiam.

20.10.2020 - čerpanie zaplavených žúmp a pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v jednotlivých lokalitách

21.10.2020 - odvolaný 3. SPA o 13:00  - pokles hladiny aj poslednej lokalite Jelše po úroveň prístupovej cesty