Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 27.4.2023

 25.04.2023

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku, ktoré sa bude konať dňa 27.04.2023  o  17:15  v zasadačke kultúrneho domu.

Program zastupiteľstva:

       1    Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu

       2    Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja a komunitný plán obce Kysak

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie