Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 06.02.2024

 30.01.2024

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku, ktoré sa bude konať 

dňa: 06.02.2024  o  18:00  v zasadačke kultúrneho domu.

Program zastupiteľstva:

1    Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu

2    Zlúčenie MŠ zo ZŠ

3    Kúpna zmluva pozemku vo vlastníctve obce                                                                

4    Obnova Kysackého hradu

5    Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Kysak a neposlancov za prácu v stálych komisiách obce Kysak.

6    Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2024

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie