Úradná tabuľa - archív

Elektroniká úradná tabuľa obsahuje dokumenty, ktoré sú povinne vyvesované na fyzickej úradnej tabuli obci.