Oznámenie zámeru - prenájom formou obchodnej verejnej súťaže - budova č.p. 148

 20.05.2021