Členská schôdza 24.6.2019

 01.07.2019

Členovia ZO Kysak Jednoty dôchodcov na Slovensku sa zišli na svojej členskej schôdzi dňa 24.6.2019, na ktorej zhodnotili svoju bohatú činnosť za1. polrok 2019 a urobili si  plány na zvyšok roka. Starosta obce poďakoval členom za odvedené práce na bigádach pri zveľaďovaní vojenských hrobov v rámci osláv 100. výročia bitiek československých légií.

Nechýbali Kysackí harmonikári a malé Vrecenčatá!


1 2 3 4 5