Okresná športová olympiáda JDS 2023

 29.05.2023

Okresná športová olympiáda JDS  26.5.2023 na futbalovom ihrisku v obci Sokoľ.

Súťaží sa v 5 disciplínach.

Pri každej disciplíne je prítomný 1 rozhodca (domáci) a 1 rozhodca (nie z domácej organizácie) + zapisovateľka.

1. Družstvá - 19 družstiev

ZO JDS BOHDANOVCE, ZO JDS ČAŇA, ZO JDS HÁJ, ZO JDS HANISKA,  ZO JDS KRÁĽOVCE, ZO JDS KYSAK, ZO JDS MOKRANCE, ZO JDS MOLDAVA n/BODVOU, ZO JDS NOVÁ POLHORA, ZO JDS OLŠOVANY, ZO JDS PLOSKÉ, ZO JDS POPROČ, ZO JDS RUSKOV, ZO JDS SADY n/TORYSOU, časť BYSTER, ZO JDS SLANEC, ZO JDS SOKOĽ, ZO JDS TREBEJOV,  ZO JDS VYŠNÝ ČAJ, ZO JDS ŽDAŇA.

2. Vekové kategórie:

Kategória   MUŽI a ŽENY (zmiešané družstvo)    od  60 rokov veku - ženy

                                                                     od  62 rokov veku - muži

3. Disciplíny:

MUŽI a ŽENY (zmiešané družstvo)

  • Hod šípkami na cieľ
  • Hod granátom na cieľ
  • Kop na malú bránku
  • Streľba florbalovou hokejkou
  • Pétanque


1 2 3 4 5 6