Mikulášska členská schôdza 7.12.2023

 11.12.2023

Členovia ZO Kysak Jednoty dôchodcov na Slovensku sa zišli na svojej tradičnej Mikulášskej schôdzi dňa 7.12.2023.

Program spestrilo Vrecenko a  Kysackí harmonikári.

1 2 3 4 5 6