Okresná športová olympiáda JDS

 03.07.2018

Dňa 22.6.2018 sa uskutočnil už 8. ročník Okresnej športovej olympiády dôchodcov v Kráľovciach, na ktorej sa zúčastnilo 13 družstiev z okresu Košice vidiek.

Súťažilo sa za sychravého a studeného počasia v týchto disciplínach:

        - hod granátom na cieľ

        - kop futbal. loptou do hokejovej bránky

        - hod loptou do basketbalového koša

        - streľba florbalovou hokejkou do hokej. bránky

        - hádzanie šípkami do terča

 Naše družstvo v zložení: Ing. Bohdanyi, Rabada, Adamová, Adam sa umiestnilo na peknom 5. mieste za čo im patrí vďaka.

 Po odovzdaní cien a malých darčekov, dobré padol teplý guľaš, káva, výborné zákusky aj niečo na zahriatie.

Na záver bola tancovačka a spev pri harmonike.

Všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto peknej akcie, patrí veľká vďaka.


1 2 3 4 5