Reprezentujú našu obec - Bzenov 31.8.2019

Kysackí harmonikári

Dvaja speváci a štyria hráči na ústnych fúkacích harmonikách, ponúkame svoj program širokému okoliu. Hráme a spievame slovenské ľudové pesničky, pričom niektoré su šarišskom nárečí. Napriek nášmu nedlhému pôsobeniu sa nám darí. Zúčastnili sme sa na rôznych spoločenských podujatiach, medzi inými aj na známej folklórnej súťaži Dargovská ruža vo Svinici.

Kontakt:

Plichta Jozef č.t. 0915 083 488, mail: jozef.plichta@gmail.com
Zuščin Milan č.t. 0904 369 029, mail: zuscin.milan@gmail.com

 

článok v časopise pre seniorov "3. vek":

 02.09.2019

Reprezentujú našu obec....

Kysackí harmonikári úspešne reprezentovali našu obec v sobotu  31. augusta, keď so svojim programom prispeli k zdarnému priebehu Dňa obce Bzenov.

Nestratili sa v zozname viacerých účinkujúcich, napr. manželia Brutovskí, Kelemešskí furmani, Gorali z Červeného Kláštora, domáca Bzenovčanka..Naši Harmonikári odovzdali miestnemu starostovi aj darček z Kysaku – publikáciu o našej obci, ktorú venoval p. starosta Kysaku Ing. Ľ. Krajňák.

Tento darček bol prijatý s veľkým prekvapením a pán starosta Bzenova – Š. Rafajlovič neskrýval dojatie z takého nevšedného gesta na verejnosti.

Bola to príjemná a pohodová akcia, ktorá sa niesla vo folklórnom duchu, ale nechýbala ani športová súťaž, ukážka hasičskej techniky i zručnosti domácich členov hasičského zboru.

Akcii predchádzala slávnostná vysviacka zrekonštruovaných budov Obecného úradu i Základnej školy a potom starosta obce Bzenov pán Štefan Rafajlovič pozval všetkých na slávnostný obed v miestnom Kultúrnom dome.

Za zvukov hudby i spevu s prispením aj Kysackých harmonikárov sa tak začal neformálnym a krásnym gestom celý priebeh vydareného Dňa obce Bzenov.

Celú sviatočnú a radostnú atmosféru umocnilo aj typicky domáce občerstvenie s mačankou, chutnou pečenou klobáskou a k teplému i slnečnému počasiu bolo postarané aj o dostatočný pitný režim, pre všetkých účinkujúcich aj spokojných divákov.

Celý kultúrny program uzavrela spoločná pieseň Prešiel som cudzie kraje v podaní všetkých zúčastnených súborov.

Bolo to v skutku perfektné a precítené vyvrcholenie folklórnej časti osláv  Dňa obce Bzenov.

Naši Kysackí harmonikári odchádzali plní nových dojmov aj šťastnej a úspešnej propagácie našej dediny Kysak s tým, že aj v budúcnosti sa budú zúčastňovať podobných vydarených vystúpení, kde obec Kysak bude tak zviditeľnená širokej verejnosti.

Najbližšie sa tak stane v obci Kojšov, kde Kysackí harmonikári vystúpia ako hostia na Stretnutí heligonkárov.

Tešíme sa spolu s nimi na ďalšiu úspešnú spoluprácu i šírenia dobrého mena našej obce v povedomí všetkých ľudí dobrej vôle.

M. Zuščin