Kysackí harmonikári v Bidovciach 19.5.2019

Kysackí harmonikári

Dvaja speváci a štyria hráči na ústnych fúkacích harmonikách, ponúkame svoj program širokému okoliu. Hráme a spievame slovenské ľudové pesničky, pričom niektoré su šarišskom nárečí. Napriek nášmu nedlhému pôsobeniu sa nám darí. Zúčastnili sme sa na rôznych spoločenských podujatiach, medzi inými aj na známej folklórnej súťaži Dargovská ruža vo Svinici.

Kontakt:

Plichta Jozef č.t. 0915 083 488, mail: jozef.plichta@gmail.com
Zuščin Milan č.t. 0904 369 029, mail: zuscin.milan@gmail.com

 

článok v časopise pre seniorov "3. vek":

 20.05.2019

Pozvánku na vystúpenie do Bidoviec dostali Kysackí harmonikári po úspešnej prezentácii na Dargovskej ruži vo Svinici.

Samozrejme, že sme súhlasili s vystúpením aj na Abovačke - ako nazvali organizátori vystúpenia rôznych folklórnych súborov z oblasti Abova, teda širšieho okolia Košíc...

Z Kysaku sme sa dopravili do Bidoviec osobným autom, ktoré nám Kysackým harmonikárom poskytol Obecný úrad v Kysaku na čele so starostom Ing. Ľ. Krajňákom.

Domáci usporiadatelia sa veľmi ústretovo postarali o všetkých účinkujúcich s chutným gulášom i občerstvením a k zdarnému priebehu prispelo aj pekné slnečné počasie.

Všetky súbory vystupovali na vyvýšenom a zakrytom pódiu, na miestnom futbalovom ihrisku.

Vďaka dobrému ozvučeniu mohli spokojní diváci sledovať jednotlivé súbory v hľadisku, na lavičkách oproti javisku, 

ale niektorí zvedavci boli aj blízko vystupujúcich na trávnatej ploche ihriska. 

Túto možnosť využívali najmä malé deti šantiace na tráve v rytme ľúbozvučných východoslovenských ľudových piesní zo širokého okolia.

Všetci účinkujúci vydali zo seba maximum svojich schopností, veď mnohí vystupovali pred zrakmi svojich známych z rodiny, ale aj medzi sebou z iných folklórnych stretnutí...

V takom duchu vystúpili aj snaživci z Kysaku, keď zahrali i zaspievali pesničky z okolia svojej obce, i známe východoslovenské melódie...

Zvuk ústnych fúkacích harmoník si všade nachádza svojich priaznivcov i obdivovateľov, lebo je to úplne iné zafarbenie i zvukové obohatenie každej folklórnej akcie, kde sa zúčastnime.

Týmito svojimi vystúpeniami Kysackí harmonikári robia dobré meno svojej obci, ale aj tomuto malému hudobnému nástroju, akým je už po mnoho rokov ústna fúkacia harmonika.

Zvuk tohto nástroja obohacujú svojim oduševneným spevom i dvaja speváci a prispievajú k nevšednému zvuku tohto jedinečného hudobného zoskupenia.

Šestica muzikantov - Ľudka, Milan, Igor, Karol, Fero a Jozef, tak prezentujú svoju obec do povedomia širokej verejnosti, a vo svojom snažení chcú pokračovať ešte dlhú dobu, 

kým im to zdravie a mentálna sila dovolí.  

Meno obce Kysak majú aj vo svojom názve, preto ich to zaväzuje vždy k zodpovedným výkonom a na každú verejnú akciu sa dôsledne pripravujú na skúškach v priestoroch, 

ktoré im so samozrejmosťou poskytuje Obecný úrad, so svojím obetavým vedením.

Kysackí harmonikári sa za svoju morálnu i finančnú podporu vždy radi odvďačia svojím muzicírovaním na rôznych akciách v obci, ale svoje pracovité ruky i um priložia aj v brigádnickej pomoci pri úprave a skrášľovaní svojej obce.

Tak nejako má vyzerať vzájomná pomoc, v živote nás ľudí, kde má vždy svoje miesto hudba, zábava, ale i povinnosti a práca pri zveľaďovaní života človeka na tejto rodnej zemi.