Okresná prehliadka speváckych skupín seniorov Košice - okolie

 30.08.2022

Okresná prehliadka speváckych skupín seniorov  Košice - okolie 

dňa 30.augusta 2022 v kultúrnom dome v Kysaku so začiatkom o 10,00 hod.

Účastníkov prehliadky privítal aj starosta obce Kysak, Ing. Ľubomír Krajňák. Bol rád, že si pre svoju okresnú prehliadku speváckych skupín seniorov  Košice - okolie  vybrali krásne prostredie obce Kysak, bol hrdý na členov  Kysackej základnej organizácie JDS, za to, že sa znovu odhodlali zorganizovať takú veľkú akciu a bol si istý, že túto prehliadku úspešne zvládnu, lebo má silných a činnosti chtivých seniorov, pod ktorých záštitou sa konali v Kysaku dve krajské prehliadky speváckych zborov JDS  v rokoch 2010 a 2016.

Zvlášť privítal hostí:

  • predsedu Košického samosprávneho kraja, pána Ing. Rastislava Trnku s jeho asistentkou
  • predsedu krajskej organizácie JDS pána Jána Butalu
  • predsedkyňu  OO JDS Košice – okolie, pani Bernadetu Kažimírovú
  • starostku obce Obišovce, pani Máriu Baboľovú
  • starostu obce Vyšný čaj Vincenta Borovského

Byužil prítomnosť predsedu KSK p. Trnku, aby sa poďakovať sa v mene Kysačanov, jemu a celému tímu KSK za

  • Promptné vyriešenie situácie so spadnutým mostom na Sopotnici, kde sanácia zrúteného, výstavba obchádzkovej trasy, inštalácia vojenského mosta  a výstavba nového trvala len 14 mesiacov.
  • Za opravu a vyasfaltovanie cesty od obce Kostoľany nad Hornádom po Malú Lodinu.
  • Za výrub nebezpečných lesných porastov v ochrannom pásme cesty Kysak - Malá Lodina, ktorý zvýšil bezpečnosť  premávky a chodcov po tejto komunikácií.

Ďakujeme za krásny umelecký  zážitok a dobrú zábavu.

Článok p. Bernadety Kažimírovej, predsedníčky OO JDS Košice - okolie v časopise  3. vek


1 2 3 4 5 6