Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

 11.10.2019

Z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sme dostali dotáciu, vo výške 23.777,07 €  na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice:
1. Ustredné kúrenie hasičskej zbrojnice
2. Plynová prípojka a inštalácia k hasičskej zbrojnici
3. Vodovodná prípojka  k hasičskej zbrojnici
4. Výmena strešnej krytiny na budove hasičskej zbrojnice


Ďalšie oznamy:

Na ustanovujúcej členskej schôdzi

17.3.2013 

obnovil svoju činnosť

Obecný hasičský zbor Kysak

Záujemcovia o členstvo OHZ sa môžu prihlásiť na čísle 0908973143

alebo e-mailom: dhz.kysak@centrum.sk

Historické fotografie hasičského zboru