Ustanovujúca členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Kysak

 01.07.2013

Ustanovujúca členská schôdza
Dobrovoľného hasičského zboru Kysak, 
17.3.2013 o 17.00 hod.,
zasadačka kultúrneho domu, vchod od potoka
Program ustanovujúcej ČS DHZ:
- informácia o poslaní DPO SR a osobitne o DHZ
- hlavné úlohy DHZ (plán činnosti, rozpočet a pod.)
- voľbu členov výboru, revíznej komisie alebo revízora
Záujemcovia o členstvo DHZ sa môžu prihlásiť na čísle 0908973143, 
alebo e-mailom milanverescak@zoznam.sk, milan.verescak@centrum.sk

Ďalšie oznamy:

Na ustanovujúcej členskej schôdzi

17.3.2013 

obnovil svoju činnosť

Obecný hasičský zbor Kysak

Záujemcovia o členstvo OHZ sa môžu prihlásiť na čísle 0908973143

alebo e-mailom: dhz.kysak@centrum.sk

Historické fotografie hasičského zboru